Ik ben Dries Boink sinds 1994 Rijksgediplomeerd Hoefsmid en praktiserend in de regio Noord Brabant. Ik heb mijn opleiding gedaan in Zwolle op AOC de Groene Welle  toen nog  onder leiding van de heren Jan de Zwaan, Henny Bloom, en wat mij betreft de beste leraar die Nederland ooit gekend heeft Geert Hartman. Mijn stage heb ik gedaan bij Jan de Zwaan en bij Herman Scholten op de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht waar ik daarna nog enkele jaren ben blijven plakken om ondertussen voor mij zelf te beginnen in de regio Noord Brabant. De contacten die ik in het begin van mijn carrière gelegd heb op de Faculteit en met verschillende dierenartsen in het land geven mij een uitgebreid netwerk waarin ik voor veel problemen wel iemand ken die een specialisatie heeft op een bepaald gebied. De hele clou is in mijn ogen namelijk samenwerken en iedereen laten doen waar hij of zij goed in is. Onze paarden zijn niet gebaat bij haantjes gedrag van Hoefsmeden of Dierenartsen, ze moeten gewoon de best mogelijke zorg krijgen die er is of die wij ons kunnen veroorloven.

In 2013 Heb ik samen met een collega Het Nederlands Hoefsmeden Collectief opgericht met als doel de Gediplomeerde Hoefsmeden in Nederland nader tot elkaar te brengen via social media.

In maart 2016 ben ik toegetreden als bestuurslid bij de NVvH Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden. daar houd ik me bezig met de Public Relations , en het organiseren van evenementen,de website en een gedeelte van de administratie die daar aan vast hangt.

Doel en Visie Hoefsmederij Dries Boink:
Laten we eerst eens beginnen met de definitie Hoefsmederij/Hoefsmid.

Als je het woord hoefsmid opzoekt in een woordenboek dan staat er: “smid die hoefijzers smeedt en paarden beslaat”. Als ik met deze definitie genoegen zou nemen wordt het bekappen van onbeslagen dieren uitgesloten en moet ik innovatieve materialen zoals plastic, kunsthars e.d. negeren en mij tot een enkele techniek beperken. Met andere woorden, de hoefsmid wordt elk vermogen tot nadenken ontzegd.

Ik ga liever voor een definitie die een doelstelling omschrijft i.p.v. een middel.

Een betere definitie vind ik: “De hoefsmederij draagt bij aan het in stand houden van de goede staat van het voortbewegingsapparaat van het paard door middel van een passende bewerking van de hoornschoen”.

Bovenstaande definitie toegelicht:
“Draagt bij” geeft aan dat ik als hoefsmid niet de enige betrokkene ben en dat ik met andere in teamverband moet samenwerken. Denk hierbij aan de ruiter/eigenaar, de paardenarts, de fysiotherapeut etc.

“In stand houden” wijst op onderhoud, dus een langere termijnproject. Bij het in goede staat houden van de hoeven is van belang dat onderhoud (bekappen/beslaan) op regelmatige basis uitgevoerd wordt. Gemiddeld houd ik 6 tot 8 weken aan, dit is afhankelijk van het paard. Ik geef er dan ook de voorkeur aan om afspraken vooruit te plannen, zodat uw paard altijd in staat is om optimaal te bewegen/presteren.

“Voortbewegingsapparaat” verwijst zowel naar de noodzaak van bewegen als naar de onderlinge biomechanische afhankelijkheid van alle gewrichten en segmenten (pezen, banden, ligamenten etc.) van de ledematen. Ik houd rekening met het gehele paard en niet alleen de hoef.

“Passende bewerking” laat ruimte voor verschillende methoden en technieken, of het nu om hoefbewerking (bekappen) of het beslag gaat, om nagelen of lijmen enz. en alles wat nog komen gaat. Tevens houd ik hier rekening met het gebruiksdoel van het paard, want het paard moet in staat gesteld worden om onder alle omstandigheden het gevraagde werk te kunnen doen voor de eigenaar/ruiter.

“De hoornschoen” geeft duidelijk aan waar de tussenkomst van de hoefsmid begint en eindigt (vb. het hebben van een hoefsmiddiploma maakt je nog geen paardentandarts etc.). Dit neemt niet weg dat ik je geen advies kan geven over het algemene management van je paard (voeding, huisvesting etc) en andere gecertificeerde/gediplomeerde zorgprofessionals (paardenarts, fysiotherapeut etc) indien daar behoefte naar is.

Met bovenstaande omschrijving en toelichting wat betreft de definitie hoefsmederij is hopelijk duidelijk geworden wat mijn doelstelling is.